The Church of God consists of people just like you. Every person who attends a Church of God function, event or local congregation is recognized as a valuable member of the church body. "About the Church of God" presents a concise ministry review of the Church of God, its programs and ministries. If after visiting this site you should have any questions or inquiries about the Church of God or its programs and ministries, please don't hesitate to contact the Church of God.

 Church of God este alcătuită din oameni ca tine. Recunoaștem ca fiind membri de valoare ai trupului bisericii pe fiecare persoană care participă la programele de biserică, evenimente, sau ocupă o funcție de conducere în Church of God. Secțiunea “Despre Church of God” prezintă un sumar concis al slujirii pe care o face Church of God, conținând programele și slujirile ei. După ce veți vizita această pagină de internet, s-ar putea să aveți unele întrebări cu privire la Church of God sau programele și slujirile pe care le dezvoltă. Vă rugăm, nu ezitați să ne contactați pentru clarificări. 

How can the Local Church Serve you? (Click Here) 

Cum vă poate sluji biserica locală? (Click aici) 

Declaration of Faith (Click here) 

Declarația de credință (Click aici) 

Church of God Minutes (Click Here)

 Minute Church of God (Click aici) 

GOALS AND COMMITMENTS/ SCOPURI ȘI ANGAJAMENTE 

PRAYEr/RUGĂCIUNE

Every local church becoming a house of prayer for all nations

Fiecare biserică locală va deveni o casă de rugăciune pentru toate națiunile 

PENTECOSTAL WORSHIP/ ÎNCHINARE PENTICOSTALĂ 

We commit to gather as a part of the larger Body of Christ to participate in Pentecostal worship that exalts God.

Ne angajăm să ne adunăm împreună ca parte a Trupului lui Hristos pentru a participa la închinarea Penticostală slăvindu-L pe Dumnezeu.  

WORLD EVANGELISM/ EVANCHELIZARE GLOBALĂ 

To share the gospel with every nation of the world.

Church Planting

To equip new church planters to strategically plant life giving and culturally relevant churches.

Împărtășirea evangheliei cu fiecare popor din lume. 

Plantare de biserici 

Echiparea noilor plantatori de biserici pentru a planta strategic biserici aducătoare de viață și relevante cultural. 

LEADERSHIP DEVELOPMENT/ FORMAREA LIDERILOR 

To identify and equip leaders to fulfill their God-given call and assignment.

Identificarea și echiparea liderilor cu scopul de a împlini chemarea și responsabilitatea pe care Domnul le-a încredințat-o 

CARE/ GRIJĂ

To be the expression of the love of Christ in the Body of Christ and to the world.

Ne angajăm să fim expresia dragostei lui Hristos în cadrul Trupului lui Hristos și pentru lume. 

INTERDEPENDANCE/ INTERDEPENDENȚĂ

As a member of the Body of Christ we realize our dependency upon each other

Ca membri ai Trupului lui Hristos noi conştientizăm dependența noastră unii de alții 

COMMUNICATION/ COMUNICARE

We are committed to communicate the gospel by whatever means possible.

 Ne angajăm să comunicăm evanghelia prin orice mijloace posibile 

DISCIPLESHIP/ UCENICIE

To raise up a generation of mature believers who can defend and communicate their faith as committed followers of Jesus Christ

Ne angajăm să creștem o generație de credincioși maturi care pot apăra și comunica credința lor ca urmași dedicați ai lui Isus Hristos  

EDUCATION/ EDUCAȚIE

We are committed to educate and equip believers for life and fulfilling the call of God on their lives according to the gifts he has given each member.

Ne angajăm să educăm și echipăm credincioși pentru viață, și pentru împlinirea chemării lui Dumnezeu în viața lor în acord cu darurile care au fost date fiecărui membru